Skip to main content

Lees onderstaande informatie aandachtig.

Gebruik van dit naslagwerk

Gezien de materie (explosieven) zijn er veiligheidsmaatregelen van kracht als REASeuro Education (digitale) leerstofpakketten/ naslagwerken verspreidt. Deze veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt. Gezien de aard van dit uitreikstuk is het wenselijk dat alleen functioneel betrokken personen hierin inzage hebben.

REASeuro hanteert toelatingscriteria, voor men gebruik mag maken van dit naslagwerk. Deze maatregelen worden uit veiligheidsoverwegingen genomen en vloeien voort uit een convenant tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie (afdeling 'Dienst Justis') en REASeuro Education met betrekking tot veiligheidsrisico's. Het (digitale) naslagwerk wordt in samenhang met versleutelde codes persoonlijk verstrekt. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat informatie niet aan derden wordt verspreid.

Geen informatie verkregen uit deze leerstof kan zodanig worden uitgelegd, dat welk bedrijf, instelling, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, samenhangende met bomincidenten.

Het digitale naslagwerk is toegankelijk voor Opsporing Explosieven (OOO) -deskundigen, aangesloten bij een opsporingsbedrijf conventionele explosieven, dat gecertificeerd is conform het werkveldspecifieke certificatieschema OOO.

REASeuro staat niet in voor de juistheid en volledigheid van dit leerstofpakket. REASeuro is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit naslagwerk.

Inloggen

Heeft u bovenstaande tekst gelezen en confirmeert u zich aan de inhoud ervan?
Dan kunt u nu doorgaan naar het inlogscherm.